• BIST 112.195
  • Altın 174,656
  • Dolar 4,0229
  • Euro 4,9803
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 23 °C
  • İzmir 20 °C

Uğur Kurt'un ölüm soruşturması devam ediyor! Şüpheler gümüş tabancada

Uğur Kurt'un ölüm soruşturması devam ediyor! Şüpheler gümüş tabancada
Uğur Kurt’u vuran silahla ilgili balistik raporu savcılığa daha ulaşmadı. Gözler Adli Tıp’ta. Silahlarına el konulan 14 polisin kamera kayıtları inceleniyor

İs­tan­bul Ok­mey­da­nı­’n­da ey­lem ya­pan gru­ba, po­lis gaz bom­ba­la­rıy­la mü­da­ha­le et­miş, ey­lem­ci­ler de po­li­se mo­lo­tof­ kok­tey­li at­mış­tı. Bu sı­ra­da Ok­mey­da­nı Ce­me­vi bah­çe­sin­de­ki bir ce­na­ze tö­re­ni­ne ka­tı­lan ve mo­lo­tof­çu grup­la il­gi­si ol­ma­yan Uğur Kurt en­se­sin­den vu­rul­muş ve kal­dı­rıl­dı­ğı has­ta­ne­de ya­şa­mı­nı kay­bet­miş­ti. Şim­di Kur­t’­u vu­ran si­la­hın be­lir­len­me­si için Ad­li Tıp Ku­ru­mu­’n­dan ge­le­cek ba­lis­tik ra­po­ru bek­le­ni­yor. Kur­t’­un avu­kat­la­rı, önümüzdeki hafta için­de ra­po­run çı­ka­ca­ğı­nı dü­şü­nü­yor. An­cak o gün ya­şa­nan­la­ra ait gö­rün­tü­ler ve fo­toğ­raf­lar, şüp­he­le­ri, ey­lem­ci­le­rin mo­lo­tof at­tı­ğı zırh­lı araç için­de­ki po­lis­le­re yö­nelt­ti. Olayla ilgili silahlarına el konulan 14 polisin görüntülerinin de incelendiği belirtiliyor.

Olay günü, üç fark­lı ka­me­ra gö­rün­tü­sü ve fo­toğ­raf­la­ra gö­re, Em­ni­ye­t’­in ak­rep ara­cı­na mo­lo­tof isa­bet et­me­si so­nu­cu araç alev alı­yor. Bu­nun üze­ri­ne ha­va­ya ateş açan bir po­li­sin elin­de­ki gü­müş (sil­ver) renk­li Brow­ning mar­ka si­lah gö­rü­lü­yor. Ta­nık­la­rın an­la­tı­mı­na gö­re de, he­ye­can­la­nan bir po­li­sin ise mo­lo­tof­çu gru­bun ol­du­ğu yö­ne kur­şun sık­tı­ğı öne sü­rü­lü­yor. ­Sav­cı Ha­san Yıl­ma­z’­ın Olay Ye­ri İn­ce­le­me Ra­po­ru­’n­da, Ok­mey­da­nı Ce­me­vi Baş­ka­nı Zey­nel Şa­hi­n’­in de bir ak­rep ara­cın­dan inen ki­şi­le­rin ateş et­ti­ği­ni gör­dü­ğü­nü söylediği ra­por­da yer alı­yor.

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
ÇOK OKUNANLAR
Tüm Hakları Saklıdır © 2009 İstanbul Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0212 293 75 48 | Faks : 0212 293 75 49 | Haber Scripti: CM Bilişim