• BIST 110.932
  • Altın 175,003
  • Dolar 4,0605
  • Euro 4,9845
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 12 °C
  • İzmir 17 °C

Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, Mersin'i ziyaret etti

Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, Mersin'i ziyaret etti
Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Mersin'e gelen Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, önce Çukurova Kalkınma Ajansı Kalkınma Kurulu Toplantısı'na katıldı. Daha sonra Vali Çakacak ve MEÜ Rektörü Çamsarı'yı ziyaret etti.

Çukurova Kalkınma Ajansı Kalkınma Kurulu Toplantısı, Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Mersin Hilton Oteli'nde gerçekleşen toplantıya, Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın yanı sıra Mersin Valisi ve Ajans Yönetim Kurulu Dönem Başkanı Özdemir Çakacak, Mersin Milletvekilleri Mustafa Muhammet Gültak ve Yılmaz Tezcan ile Adana Milletvekili Necdet Ünüvar, Kalkınma Ajansı Üyeleri, kamu kurum ve kuruluş müdürleri ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri de katıldı.

Kalkınma Kurulu Başkanı Muammer Çalışkan yaptığı konuşmada, Kalkınma Ajansları'nın bölgelerin topyekûn kalkınması konusunda ciddi katkılarının olduğunu, Çukurova Kalkınma Ajansı Kalkınma Kurulunun da, ajansın işleyişine önemli katkı sağladığını, kurul üyelerinin de iyi eğitimli, tüm kesimleri temsil eden, donanımlı ve kapasitesi yüksek kişilerden oluştuğunu ifade etti.

Ajans Yönetim Kurulu Dönem Başkanı ve Mersin Valisi Özdemir Çakacak ise, Çukurova Kalkınma Ajansı'nın ülkemizde kurulan ilk iki kalkınma ajansından biri olduğuna hem bölge hem de ülke için önemli bir yerinin olduğuna dikkat çekti.

Vali Çakacak, Kalkınma Ajansları'nın bulunduğu il ya da bölgenin ekonomik, sosyal ve kültürel katkı sağlamasına yönelik kurulduğunu, Çukurova Kalkınma Ajansı'nın da bölgenin bütünsel ve sürdürülebilir kalkınma için bir fırsat olduğunu bildirdi.

Ajansın üç temel organından biri olan Kalkınma Kurulu'nun çok önemli işlevleri bulunduğunu belirten Vali Çakacak, “Ajans çatısı altında bir araya gelen Çukurova’nın en önemli kurum ve kuruluş temsilcilerininuzlaşma ve işbirliği içerisinde ve üst düzey katılımla sorunları değerlendirerek çözüm arayışında bulunmaları bölgemizin kalkınması ve gelişmesi için büyük bir şanstır. Bu bakımdan Kalkınma Kurulu; Ajansın bölgedeki tüm kesimlerle temasını sağlayan, bu kesimlerden gelen sinerjiyi Çukurova Bölgesinin kalkınmasında harekete geçirmek için kullanan etkin bir yapı olarak bugüne kadar üzerine düşen görevi layıkıyla yerine getirmiştir.

Çukurova Kalkınma Ajansı, önümüzdeki süreçte de bütün yerel aktörlerin işbirliğiyle, Kalkınma Kurulu'nun yönlendirmesi, Yönetim Kurulu'nun iradesi ve yüksek nitelikli personeliyle bölgemizin ve dolayısıyla ülkemizin sosyoekonomik gelişimine katkı sağlayacak faaliyetlerine devam edecektir” şeklinde konuştu.

Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz da yaptığı konuşmada, Türkiye’nin gelişmekte olan iddialı, üst orta gelir grubunda yer alan ve dünyanın ekonomisi en büyük 20 ülkesi arasında olduğunu vurguladı.

Bakan Yılmaz, “Özellikle son 10-13 yıl içinde, ortalama yüzde 5 büyüme hızı ve 800 milyar dolar civarında ekonomik büyüklük ile belli bir noktaya geldik. Ancak amacımız daha üst hedeflere yürümektir. Bakanlığımız tarafından hazırlanan onuncu 5 yıllık kalkınma planı çerçevesinde temel hedefimiz orta yüksek gelir grubundan, yüksek gelir grubuna ve yüksek insani gelişmişlik grubundan da en yüksek insani gelişmişlik grubuna yükselmektir.

Bu iki temel hedefe yürürken, en büyük hazinemiz ve varlığımız insanımızdır. Sahip olduğumuz genç ve dinamik nüfusumuza yapacağımız iyi ve kaliteli eğitim yatırımı ile sağlayacağımız Ar-Ge imkânlarını, yenilikçilik ve girişimcilikle destekleyip, nitelikli insan ve güçlü toplumla hedefimize yürümek zorundayız. Çünkü günümüz rekabet ortamında, bilgi tabanlı ekonomilerin öne çıktığını dikkate alacak olursak hedefimize ancak bilgili, donanımlı, yenilikçi, girişimci insanımızla ve bilgi tabanlı, katma değeri yüksek bir ekonomiyle ulaşabiliriz.

İnsan, bu hedefin temel taşıyıcısı olduğu kadar, aslında bu hedefin de özüdür. Amacımız; yükselen ekonomimizin sağladığı katma değerin, insanımıza daha iyi yaşam koşulları ve refah olarak dönmesini sağlamaktır” diye konuştu.

Onuncu beş yıllık kalkınma planının 4 hedefe sahip olduğunu söyleyen Bakan Yılmaz, “Nitelikli insan, güçlü toplum hedefine ulaşmak için eğitimden sağlığa, sosyal güvenlikten sosyal destek projelerine kadar tüm çalışmaları yaptık. Yenilikçi üretim ve istikrarlı yüksek büyüme hedefine ulaşmak için, yenilikçiliği ve girişimciliği teşvik etmeli, Ar-Ge alanında üniversite sanayi işbirliğini de güçlendirmeliyiz.

Kalkınma kavramı ekonominin yanı sıra yaşanabilir mekanlar, sürdürülebilir çevre kavramlarını da içinde barındırmaktadır. Şehirler yaşam ortamı oluşturmakla birlikte iyi bir şehirleşme planlaması nitelikli insan ve nitelikli sermayeyi de cezbeder” dedi.

Uluslararası işbirliği ve dış dünya ile bağlantıyı sağlamadan sürdürülebilir kalkınma yakalanamayacağını kaydeden Yılmaz, Adana ve Mersin’in içinde bulunduğu Doğu Akdeniz bölgesinin dış dünya ile bağlantı kurmadaki avantajlarının kullanılarak bu bağlantıların daha da güçlendirmesi gerektiğini savundu.

Sadece belli yörelerin kalkındırılarak 2023 hedeflerine ulaşılamayacağını belirten Bakan Yılmaz, sektörel politikaların yanı sıra bölgesel politikaların da oluşturulduğunu ifade etti. Bu bağlamda; kapsayıcı kalkınma anlayışının oluşturulduğunu, kalkınma ajanslarının da bu anlayışın ürünü olduğunu kaydetti.

26 kalkınma ajansının kendi bölgesi için ayrı strateji oluşturduğunu, bu şekilde de bölgesel politikaların hayata geçirildiğini ifade eden Bakan Yılmaz, “Ajansların yapısal oluşumunda kalkınma kurullarının ayrı bir önemi var. Ajansa yol gösteren, insanları değil işleri idare etmeye odaklı bu kurullar daha aktif hale gelmeli, bölgenin temel öncelikleri ve geleceğe dönük perspektifi hakkında da ajansa katkıda bulunmalı, ajansın toplumun tamamına ulaşmasını sağlamalıdır.

Çukurova Kalkınma Ajansı yöredeki tüm aktörleri bir araya getirip hedef birliği sağlamak, çeşitli analizler yaparak yöreyi daha iyi tanımak adına çok önemli çalışmalar gerçekleştirerek bölgesel kalkınma sürecine çok önemli katkılar sağlıyor. Bu başarılı çalışmaların devamını diliyorum” diyerek sözlerini sonlandırdı.

Konuşmaların ardından Ajans Genel Sekreteri Dr. Lutfi Altınsu, ajansın 6 aylık faaliyetleri haakkında sunum yaptı.

Yapılan oylama sonucunda da Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Haluk Tunçsu, Kalkınma Kurulu Başkanlığına, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Bölge Müdürü Durmuş Ali Şahin Başkan Vekilliğine, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Meclis Üyesi Cihat Gündoğar ve Adana Kültür, Eğitim, Sanat ve Araştırma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Alper Tansel katip üyeliğe seçildi.

Çukurova Kalkınma Ajansı 2015 yılı Mali Destek Programları Proje Teklif Çağrısı Sonuçları Hilton Oteli'nde yapılan toplantıyla açıklandı

Ajans Genel Sekreteri Dr. Lutfi Altınsu yaptığı konuşmada, 2015 Yılı Mali Destek Programı hedeflerinin üretim, çevre ve turizm altyapısının geliştirilmesi olduğunu, bu çerçevede Rekabet Gücünün Arttırılması ve Yenilikçilik, Üretim ve Çevre Altyapısının İyileştirilmesi ile Mikro İşletmelerde Kurumsallaşma ve Rekabetçiliğin Geliştirilmesi konulu 3 ana başlıkta açılan programlara 25 milyon TL bütçe tahsis edildiğini bildirdi.  

Altınsu, bu ana başlıklarda başvuru yapan toplam 283 projeden 68 projenin destek almaya hak kazandığını da sözlerine ekledi.

Mersin Valisi ve Ajans Yönetim Kurulu Dönem Başkanı Özdemir Çakacak, Türkiye’de kurulan ilk iki ajanstan biri olan Çukurova Kalkınma Ajansının kuruluşundan bu yana üstlendiği misyonu yerine getirebilmek için yoğun çaba gösterdiğini, ajansın en önemli önceliğinin toplumun tüm kesimleri arasında işbirliğini geliştirmek, birlikte çalışma kültürü oluşturmak ve Çukurova bölgesinin tamamının aynı yaşam kalitesine sahip olmasını sağlamak olduğunun altını çizdi.

Bölgede yer alan iki ilin de çok önemli potansiyele sahip olduğunu söyleyen Vali Çakacak, “Bu illerin sahip olduğu potansiyeli harekete geçirmek, bölgemizi el birliği ile kalkındırmak için; kamu, yerel yönetim, özel sektör ve sivil toplum olarak uyum içinde çalışmaktayız. Ajansımız katılımcılığı artırarak aşağıdan yukarıya, yerelden merkeze planlama anlayışının geliştirilmesine ön ayak olmaya çalışmakta, yerel ihtiyaçlarımızın ulusal öncelikler ile uyum sağlaması için de çaba sarf etmektedir. Bu kapsamda özel sektör temsilcilerimiz de yerel ortaklık ve işbirliğinin geliştirilmesi ile kentimize değer katacak fikirlerini projelendirmekte ve bizler de Ajans olarak onların bu projelerine destek vererek Bölgemizin gelişimine katkı sağlamaya devam etmekteyiz” şeklinde konuştu.

2008 yılından bu yana Ajans tarafından verilen desteklerle ilgili bilgi de veren Çakacak; “2015 Yılı Mali Destek Programı kapsamında; Rekabet Gücünün Artırılması ve Yenilikçilik Programı’ ile KOBİ’ler; ‘Mikro işletmelerde Kurumsallaşma ve Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Programı’ ile mikro işletmeler desteklenmiştir. ‘Üretim ve Çevre Altyapısının İyileştirilmesi Programı’ ile de kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar desteklenerek toplam 25 milyon TL kaynak Bölgemizin kullanımına sunulmuştur. Ajansımız tarafından desteklenen tüm projelerin; Türkiye’yi, 2023 yılında dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirme hedefine ulaşmamıza ve ülke olarak 2023 yılında 500 milyar dolar olarak belirlediğimiz ihracat hedefimizi yakalamamıza katkı sağlamasını diliyorum” dedi.

Kalkınma Bakanı Sayın Cevdet Yılmaz da, Kalkınma Ajansları'nda titiz bir proje değerlendirme süreci olduğundan bahsederek, bu süreçte doğru projelere destek vermek ve kaynakların doğru adrese yönlendirilmesinin önemini vurguladı.

Mali Destek Programları kapsamında yürütülen projelerin her aşamasının Ajans tarafından sürekli izlenip değerlendirildiğini, gerektiğinde uygulamanın doğru şekilde gerçekleşmesi için teknik destek verildiğini kaydeden Bakan Yılmaz, “Biz bu bölgeye çok değer veriyoruz. Adana ve Mersin hinterlandında bulunan, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bağlantılarıyla Akdenizin lider bölgesi konumuna ulaşacağına inanıyoruz. Kaliteli proje havuzu oluşturulduğunda gerekli kaynak bir şekilde bulunur. Önemli olan; eğitimli ve donanımlı insan gücü kullanarak nitelikli, kaliteli projeler hayata geçirmektir. Bölgenin potansiyelini katma değere, istihdama ve ihracata dönüştürmeliyiz. Orta gelir düzeyinden yüksek gelir düzeyine çıkmak istiyorsak, orta teknolojiden ileri teknoloji düzeyine çıkmalıyız. Bu bağlamda; sanayi üniversite işbirliğini arttırmalı, üniversitenin, yer aldığı bölgeye katkı sunmasını sağlamalıyız” ifadelerini kullandı.

Bakan Yılmaz’ın konuşmasının ardından, Rekabet Gücünün Arttırılması ve Yenilikçilik Mali Destek Programı kapsamında 35, Mikro İşletmelerde Kurumsallaşma ve Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında 21, Üretim ve Çevre Altyapısının İyileştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında da 12 olmak üzere; destek almaya hak kazanan 68 proje ilan edildi.

Bakan Yılmaz'dan Vali Çakacak'a ziyaret

Bir dizi inceleme ve temaslarda bulunmak üzere Mersin'e gelen Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, Mersin Valisi Özdemir Çakacak’ı ziyaret etti. 

Sahil Valilik Makamı'nda gerçekleşen ziyarette Şeref Defteri'ni imzalamasının ardından konuşan Bakan Yılmaz, bölgenin önemine dikkat çekerek; “Çukurova Bölgesi; ülkemizin 2023 hedeflerine doğru gerçekleştirdiği önemli yürüyüşte, ülke ekonomisinin güç kazanmasında, sosyal hayatın iyileştirilmesi ve refah düzeyinin arttırılmasında önemli bir mihenk taşıdır. Bu nedenle; ülke genelinde kurulan ilk iki kalkınma ajansından biri bu bölgede yer almaktadır.

Kuruluşundan bu yana Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından çok önemli planlar yapılarak, bölgenin gelişimi adına güçlü stratejiler hazırlandı ve programlar yürütüldü. Bu çerçevede mali destek programları faaliyete geçirildi. Bugün de tanıtımını yaptığımız mali destek programları aracılığıyla bölgeye 25 milyon TL değerinde hibe desteği sağlanıyor. Amacımız; yöremizin ve ülkemizin hızlı bir şekilde kalkınması, gelişmesi ve daha iyi bir geleceğe doğru yürümesidir” dedi.

Mersin ile ilgili değerlendirmelerde de bulunan Bakan Yılmaz, “Mersin çok büyük bir potansiyel ve dinamizme sahip bir kenttir. Türkiye’nin 2023 yılı hedeflerine ulaşmasında özellikle Mersin Limanı büyük önem taşımaktadır. Mersin’in tarım altyapısı da hayata geçirilen projeler, ar-ge ve katma değeri yüksek tarıma dayalı sanayinin oluşumuyla çok daha ileriye gidecektir” diye konuştu. 

Üniversitelerin bulunduğu kente kalkınma açısından çok büyük katkı sağladığını hatırlatan Yılmaz, “Üniversiteler eğitim kurumu olmanın yanında, aynı zamanda bulundukları bölgenin kalkınmasına da büyük katkı sağlayan araştırma kurumlarıdır. Bu nedenle üniversite-sanayi işbirliğini çok önemsiyorum. Mersin Üniversitesi de bu çerçevede kente çok önemli katkılar sağlamaktadır” şeklinde konuştu.

Ziyarette, Mersin Valisi Özdemir Çakacak da Mersin'in eğitim, sağlık ve ekonomik durumu ile devam eden yatırımlar hakkında Bakan Yılmaz’a bilgi verdi.

Bakan Yılmaz’ın Valilik ziyareti toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. 

Bakan Yılmaz'dan MEÜ Rektörü Çamsarı'ya ziyaret

Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, Mersin Valisi Özdemir Çakacak'ı ziyaretinin ardından Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı’yı ziyaret etti.

Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Yerleşkesi’nde gerçekleşen ziyarette Bakan Yılmaz’a Mersin Valisi Özdemir Çakacak da eşlik etti.

Yılmaz, artık üniversitelerin kapılarını sonuna kadar topluma açması gerektiğini savunarak; “Üniversiteler eğitim ve ar-ge fonksiyonlarını layıkıyla yerine getiren kurumlardır. Ancak; Üniversitelerimiz artık girişimci kimliğini ön plana çıkarmalı, içinde bulunduğu bölgenin gelişimine ve kalkınmasına da katkıda bulunmalıdır. Yerel yönetimlerle, sivil toplum kuruluşları ve iş dünyasıyla çok sıkı diyalog içerisine girerek, projeler üretmeli ve geliştirmeli, üretilen projelere de destek sağlamalıdır.

Özellikle de Kalkınma Ajanslarıyla üniversitelerin işbirliği içerisinde bulunmalarını çok önemsiyorum. Girişimci kimliği taşıyan üniversitelerin öğrencileri de okulda edindiği girişimci ruhla iş hayatına atılacak, hem kentinin hem de ülkemizin gelişimine önemli katkı sunacaktır” dedi.

Ziyaretin ardından Bakan Yılmaz ve Vali Çakacak üniversite yerleşkesi içerisinde incelemelerde bulundu.

cca85628-825a-47c6-b02b-6762eaaa9a44.jpg

7952cd79-6a0e-458e-82bb-a0a2877cc295.jpg

b38bb9e0-24c2-4db4-b9f6-3ef1c1760861.jpg

ccefe409-e15d-4916-96b0-e94f7eb78118.jpg

6938fad4-0c7f-4875-bf17-97c3812bfd15.jpg

07ee3f21-68b6-47a4-ac20-1a511e57b4ff.jpg

5713ca93-0139-4a1b-91a3-a54b29c833b3.jpg

 

 

c075847d-9ad7-4bf4-b17e-fae033060af3.jpg

Kaynak: anamurlular.com

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
ÇOK OKUNANLAR
Tüm Hakları Saklıdır © 2009 İstanbul Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0212 293 75 48 | Faks : 0212 293 75 49 | Haber Scripti: CM Bilişim