• BIST 107.015
  • Altın 172,140
  • Dolar 4,0658
  • Euro 4,9307
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 23 °C
  • İzmir 26 °C

Özgecan cinayetinden sonra kadınlar minibüse binmiyor

Özgecan cinayetinden sonra kadınlar minibüse binmiyor
Özgecan Aslan’ın minibüste vahşice öldürülmesi vatandaşı tedirgin etti. Mersin Minibüsçüler Odası Genel Sekreteri Veysi Sümer, “Kadınlar akşam saat 6’dan sonra minibüslerimize binmiyor” diye yakındı.

Fatma Eren’in Bugün’de yer alan haberine göre, Öz­ge­can'ın ölü­mü üze­ri­ne şe­hir hal­kı­nın top­lu ta­şı­ma araç­la­rı­na kar­şı sert ta­vır ta­kın­dı­ğı­nı vur­gu­la­yan Vey­si Sü­mer, yol­cu­la­rın yüz­de 10 ora­nın­da azal­dı­ğı­nı ak­tar­dı. Özel­lik­le ka­dın­la­rın ak­şam 6'dan son­ra mi­ni­büs­le­re bin­me­ye çe­kin­di­ği­ni kay­det­ti. Sü­mer, "Hep an­lat­ma­ya ça­lış­tık ka­til mi­ni­büs­çü de­ğil. Tar­sus Oto­büs­ler Kon­fe­de­ras­yo­nu­na (TOK) ka­yıt­lı bir şo­för. Onun yü­zün­den bü­tün şo­för­ler zan al­tın­da kal­dı. Yol­cu sa­yı­mız yüz­de 10 azal­dı" de­di.

Tek olan yol­cu te­dir­gin

Ak­şam sa­at­le­rin­de hal­kın top­lu ta­şı­ma araç­la­rı­nı kul­lan­ma­ya es­ki­si ka­dar sı­cak bak­ma­dı­ğı­ da be­lirtildi. Sü­mer, ha­ya­tın Mer­sin'de ye­ni ye­ni nor­ma­le dön­me­ye baş­la­dı­ğı­nı an­latırken "Özel­lik­le ak­şam sa­at­le­rin­de ka­dın­lar tek baş­la­rı­na mi­ni­büs­le­re bin­me­ye çe­ki­ni­yor. Şo­för­le­ri­miz yol­cu­yu 'Bu­yur ba­cım, ab­lam' di­ye­rek gü­ven ver­me­ye ça­lı­şı­yor. Çün­kü yol­cu­lar bi­zim na­mu­su­muz, ve­li­ni­me­ti­miz­dir " ifa­de­si­ni kul­lan­dı.

An­ka­ra Mi­ni­büs­çü­ler ve Es­naf Oda­sı Baş­kan­ve­ki­li Mu­rat Yıl­ma­zer, ya­şa­nan­la­rdan en çok şo­för­le­rin et­ki­len­di­ği­ni be­lirt­ti. Yıl­ma­zer, "Ka­til şo­för di­ye bü­tü­nü ge­nel­le­mek biz­le­re za­rar ver­di" de­di.

'Psi­ko­lo­jimiz bozuldu'

Bir haf­ta­dır hu­zur­suz ça­lış­tık­la­rı­nı açık­la­yan Sü­mer, araç­la­rı her an ta­kip al­tın­da tut­tuk­la­rı­nı söy­le­di. Ça­lı­şan­la­rın va­tan­da­şın tav­rın­dan do­la­yı psi­ko­lo­ji­le­ri­nin bo­zul­du­ğu­nu kay­det­ti. Sü­mer, "Gi­di­len yol­lar bit­me­di san­ki. Ye­ri­ne gö­re ha­ka­ret­ler du­yul­du. Psi­ko­lo­jik bas­kı ya­pıl­dı. Her an şo­för­le­ri­mi­zi yol­lar­da ta­kip et­tik. Sü­rek­li eği­tim­ler verdik. Yeter ki kim­se te­dir­gin ol­ma­sın" dedi.

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
ÇOK OKUNANLAR
Tüm Hakları Saklıdır © 2009 İstanbul Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0212 293 75 48 | Faks : 0212 293 75 49 | Haber Scripti: CM Bilişim