• BIST 106.663
 • Altın 143,662
 • Dolar 3,5540
 • Euro 4,1354
 • İstanbul 33 °C
 • Ankara 29 °C
 • İzmir 37 °C

İşte Fatih Saraç ve Ali Kibar'ın lüks oteldeki görüşmesi

İşte Fatih Saraç ve Ali Kibar'ın lüks oteldeki görüşmesi
Ali Kibar, dün Fatih Saraç’la yaptığı ve Sözcü Gazetesi’nden Hayri Çetinkaya’nın görüntülediği görüşmeyle ilgili olarak, “Saraç’ı 20 yıldır tanırım arayıp bir 5 dakika görüşmek istedi."

BAŞBAKAN’ın Habertürk’e yerleştirdiği Fatih Saraç ile Bilal Erdoğan arasında geçen konuşma tapesinde, işadamı Ali Kibar’ın TÜRGEV’e 1 milyon lira bağış yapmak istemesi yer almıştı… 

SARAÇ ile Kibar dün bir otelde bir araya geldi. Kibar, G.Koreli misafirleriyle görüşmesine ara verip Saraç’la konuştu. Saraç, getirdiği dosyayı, Kibar’a verdi. İkili 15 dakika sonra ayrıldı.

sarac.jpg

Alo Fatih yine İŞ BAŞINDA

Fatih Saraç ile TÜRGEV’e 1 milyon dolar bağış yapan işadamı Ali Kibar buluştu. Saraç dosyayı verdi, Kibar’ın yüzü asıldı…

Baş­ba­kan Er­do­ğa­n’­ın mü­da­ha­le­le­rin­den ötü­rü ka­mu­oyun­da ‘A­lo Fa­ti­h’ ola­rak ta­nı­nan Ci­ner Med­ya Gru­bu yö­ne­ti­ci­le­rin­den Fa­tih Sa­raç, bu kez işba­şın­da ya­ka­lan­dı.

Tür­ki­ye Fa­tih Sa­raç ile işa­da­mı Ali Ki­bar ara­sın­da­ki bağ­lan­tı­dan, Ha­ram­za­de­ler ad­lı kul­la­nı­cı­nın du­yur­du­ğu ses kay­dı ile ha­ber­dar ol­du. Hü­kü­me­tin ka­pat­ma­ya ça­lış­tı­ğı 100 mil­yar do­lar­lık bü­yük yol­suz­luk so­ruş­tur­ma­sı kap­sa­mın­da ya­pı­lan tek­nik ta­ki­be ta­kı­lan te­le­fon gö­rüş­me­sin­de Bi­lal Er­do­ğa­n’­ı ara­yan Sa­raç, Ali Ki­bar ad­lı bir işa­da­mı­nın TÜR­GE­V’­e pa­ra gön­de­re­ce­ği­ni be­lir­te­rek vak­fın he­sap nu­ma­ra­sı­nı is­ti­yor­du. “Bu ze­kat mı, öbür tür­lü mü­” di­ye so­ran Er­do­ğa­n’­a ze­kat ol­ma­dı­ğı kar­şı­lı­ğı­nı ve­ren Sa­raç, ikin­ci gö­rüş­me­de ise Ki­ba­r’­ın TÜR­GE­V’­e 1 mil­yon do­lar ya­tır­dı­ğı­nı be­lirtip ek­li­yor­du: “(Pa­ra) bu­gün ge­li­yor…”

Esefle kınamıştı…

Ses kay­dı­nın ya­yın­lan­ma­sı­nın ar­dın­dan işa­da­mı Ali Ki­bar, sos­yal so­rum­lu­luk pro­je­le­ri kap­sa­mın­da bir­çok si­vil top­lum ku­ru­lu­şu ve vak­fa, ku­ru­lu­şun­dan iti­ba­ren hiç­bir men­fa­at gö­zet­mek­si­zin kat­kı­lar yap­tık­la­rı­nı be­lir­te­rek, “Böy­le­si­ne iyi ni­yet­le ya­pı­lan fark­lı alan­lar­da­ki des­tek­le­rin ve kat­kı­la­rın kö­tü amaç­lı al­gı­la­rın ya­ra­tıl­ma­sı­na yö­ne­lik kul­la­nıl­ma­sı­nı esef­le kı­nı­yo­- ru­m” de­miş­ti.

Fa­tih Sa­raç ön­ce­ki gün sa­at 16.00’da İs­tan­bul Con­rad Ote­l’­de işa­da­mı Ali Ki­bar ile gö­rüş­tü. Ki­bar bir Gü­ney Ko­re­li mi­sa­fi­ri­ni ağır­lı­yor­du. Kibar ile Sa­raç bir başka masaya geçti. İkili 15 da­ki­ka ka­dar gö­rüş­tü. Sa­raç ko­nuş­tu, Ki­bar din­le­di. Son­ra Ki­bar yü­zü asık olarak dos­ya­yı al­dı. Sa­raç, otel­den ay­rıl­dı. Ki­bar ise ko­nu­ğunun yanına döndü.

http://www.istanbulhaber.com

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
 • Lise öğrencisinden örnek davranış24 Temmuz 2017 Pazartesi 17:03
 • Amerikan savaş gemileri boğazdan geçti24 Temmuz 2017 Pazartesi 16:53
 • Tokat’a şehit ateşi düştü24 Temmuz 2017 Pazartesi 16:43
 • Vali Yıldırım’dan teröristlere çağrı24 Temmuz 2017 Pazartesi 16:38
 • İHA’nın haberi üzerine harekete geçildi24 Temmuz 2017 Pazartesi 16:33
 • İzmir'de yapılması gereken 10 şey24 Temmuz 2017 Pazartesi 16:27
 • Enver Yılmaz: "Emniyet Müdürü provokasyon yaptı"24 Temmuz 2017 Pazartesi 16:24
 • Depremde hasar gören minareler tehlike oluşturuyor24 Temmuz 2017 Pazartesi 16:24
 • Öğrenciler camileri için pet şişe topluyor24 Temmuz 2017 Pazartesi 16:23
 • Dev balığı zıpkınla böyle avladı24 Temmuz 2017 Pazartesi 16:18
 • ÇOK OKUNANLAR
  Tüm Hakları Saklıdır © 2009 İstanbul Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
  Tel : 0212 293 75 48 | Faks : 0212 293 75 49 | Haber Scripti: CM Bilişim